Blog Si Bakal Doktor

Thursday, July 3, 2014

C.H.A.N.G.E.D


Ada orang cakap, saya dah totally changed dari yang dia kenal sebelum ni. Berubah dari semua sudut. Berubah 360°.

Nevermind :)

Saya buat kerana Allah. Saya boleh buat, awak pun boleh buat!

Letakkan Allah di hadapan dalam segala hal. InshAllah Allah guide you to the right path.

Gambate! :D
Terima Kasih Daun Keladi, Dah Baca Sila Datang Lagi :)

2 125 tapak kaki:

EAT,MAKE,READ said...

http://eatmakeread.blogspot.com/2014/07/segmen-kami-nak-doddle-mini-scarf.html jemput join :)

ıƃɹǝd ɥɐsn uoɥoɯ nʞ uɐpɐɯɐɹ 'uɐpɐɯɐɹ ıʇɐɥ ıp uɐpɐɯɐɹ uɐpɐɯɐɹ 'uɐpɐɯɐɹ uɐpɐɯɐɹ ɥo nʞdnpıɥ ƃuɐɾuɐdǝs nʇı nɯʇɐƃuɐɯǝs uɐʞsnɹǝʇ nʞ uɐʞɐ ıɾuɐɾɹǝq nʞ uɐp nʞɐʍıɾ ıp ɯɐɹns uɐʞdnpıɥ nɯɹıpɐɥ uɐʞıʇuɐu nʞ nɐʞ ɐʎuƃuɐɯǝɯǝs ıƃɹǝd ɥɐsn uoɥoɯ nʞ uɐpɐɯɐɹ 'uɐpɐɯɐɹ ıʇɐɥ ıp uɐpɐɯɐɹ uɐpɐɯɐɹ 'uɐpɐɯɐɹ ɐʎuɐɯɐןǝs nɯɐɯɐsɹǝq snɹǝʇ uɐʞ dɐɹɐɥ nʞ uɐɯı uɐʞɹnqnʎuǝɯ nʞɐʍıɾ ʞıpıpuǝɯ uɐɹnb-ןɐ uɐןnq uɐpɐɯɐɹ uɐʞɐsɐɹ nʞ ɐʎuıɐɯɐp ɥɐdɯıןǝɯ ʇɐɯɥɐɹ ıƃɹǝd ɥɐsn uoɥoɯ nʞ uɐpɐɯɐɹ 'uɐpɐɯɐɹ ıʇɐɥ ıp uɐpɐɯɐɹ uɐpɐɯɐɹ 'uɐpɐɯɐɹ ɐʎuɐɯɐןǝs nɯɐɯɐsɹǝq snɹǝʇ uɐʞ dɐɹɐɥ nʞ nɯɥısɐʞ snpnʞ ɹɐuıs uɐƃuǝp nʞıʇɐɥ ɥnןns nɐʞ nʞɐʍıɾ ʇıʞƃuɐq nʇʞɐʍ uɐqɐs nɯıʇuɐuǝɯ nʞ said...

maher zain said..

brubah 180° tak? klu 360° bmakna balik asal tu kak long.. hehe.